Category: Javascript

Da nam nije Javascript-a… 1

Da nam nije Javascript-a…

Javacript je skript jezik klijentske strane (izvršava se u browserima) i tehnologija bez koje se ne bi mogle zamisliti ozbiljne veb aplikacije. Nastala je prvobitno iz razloga da se nadomeste nedostaci klasičnih veb aplikacija...

Kada koristiti AJAX funkcionalnost? 5

Kada koristiti AJAX funkcionalnost?

Ajax predstavlja web tehnologiju za kreiranje interaktivnih web aplikacija. Kao glavna prednost web aplikacija u odnosu na desktop rešenja jeste dostupnost istih na internetu. Međutim, web aplikacije imaju problem sa ograničenim mogućnostima u odnosu...

Šta može da se desi ako ne proveravate flash banere? 5

Šta može da se desi ako ne proveravate flash banere?

Imate dobro posećen sajt i ponudu za oglašavanje. Jednog dana dobijete flash baner da postavite na sajt. Uz to dobijete pare za narednih mesec dana prikazivanja banera. Milina. Super. Recimo, primer banera: [swfobj src=”http://www.igormanjencic.com/wp-content/uploads/2010/12/proba.swf”...

Danas kada postajem bloger… 6

Danas kada postajem bloger…

Pre nego što bilo ko krene u razmišljanje zašto otvaram blog i zašto baš u ovom trenutku samo da napomenem da o ovoj ideji razmišljam već godinu dana!

Ono što već na početku možete primetiti jeste da će ovo biti više neki tehnički blog sa primerima i tutorijalima a manje neke moje misli i mudrovanje nad kojima je pozvana toString metoda. Naravno, biće i toga ali na prvom mestu primeri i tutorijali…